Arabiska för landa

habaTa
ﻫَﺒَﻂَ
landa – dåtid han
yahbuTu
ﻳَﻬﺒُﻂُ
landa – nutid han

Det arabiska verbet för att landa skrivs ﻫَﺒَﻂَ och uttalas habaTa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻬﺒُﻂُ och uttalas yahbuTu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet landa består av de arabiska bokstäverna ha som skrivs och uttalas h, beh som skrivs och uttalas b och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med landa

Alla bokstäver i landa

ﻫَﺒَﻂَ
ﻫـ
ـﺒـ
ـﻂ
 
ﻫـ
ـﺒـ
ـﻂ
 
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
ha
h
beh
b
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för landa består av: Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻂ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻫَﺒَﻂَ och uttalas habaTa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för landa

fa3ala blir habaTa

Vi har sett att det arabiska ordet för landa skrivs ﻫَﺒَﻂَ och uttalas habaTa. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är h, b och T, blir ordet habaTa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som landa

Böjningsformer av landa

dåtid
nutid
han
habaTa
ﻫَﺒَﻂَ
han - dåtid
yahbuTu
ﻳَﻬﺒُﻂُ
han - nutid
hon
habaTat
ﻫَﺒَﻄَﺖ
hon - dåtid
tahbuTu
ﺗَﻬﺒُﻂُ
hon - nutid
jag
habaTtu
ﻫَﺒَﻄﺖُ
jag - dåtid
'ahbuTu
ﺃَﻫﺒُﻂُ
jag - nutid