Arabiska för dykning

ghawS
ﻏَﻮﺹ
dykning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för dykning uttalas ghawS och skrivs ﻏَﻮﺹ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dykning består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, waw som skrivs och uttalas w och Sad som skrivs och uttalas S. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dykning

Alla bokstäver i dykning

ﻏَﻮﺹ
ﻏـ
ـﻮ
 
ﻏـ
ـﻮ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﻮ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
 
ghayn
gh
waw
w
Sad
S
 
 
Det arabiska ordet för dykning består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ och uttalas S och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻏَﻮﺹ och uttalas ghawS.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver