Arabiska för doppa, dyka

ghawwaSa
ﻏَﻮَّﺹَ
doppa, dyka – dåtid han
yughawwiSu
ﻳُﻐَﻮِّﺹُ
doppa, dyka – nutid han

Det arabiska verbet för att doppa, dyka skrivs ﻏَﻮَّﺹَ och uttalas ghawwaSa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻐَﻮِّﺹُ och uttalas yughawwiSu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet doppa, dyka består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs ﻍ och uttalas gh, waw som skrivs ﻭ och uttalas w och Sad som skrivs ﺹ och uttalas S. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med doppa, dyka

Alla bokstäver i doppa, dyka

ﻏَﻮَّﺹَ
ﻏـ
ـﻮ
 
ﻏـ
ـﻮ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﻮ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
 
ghayn
gh
waw
w
Sad
S
 
 
Det arabiska ordet för doppa, dyka består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻏَﻮَّﺹَ och uttalas ghawwaSa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av doppa, dyka

dåtid
nutid
han
ghawwaSa
ﻏَﻮَّﺹَ
han - dåtid
yughawwiSu
ﻳُﻐَﻮِّﺹُ
han - nutid
hon
ghawwaSat
ﻏَﻮَّﺻَﺖ
hon - dåtid
tughawwiSu
ﺗُﻐَﻮِّﺹُ
hon - nutid
jag
ghawwaStu
ﻏَﻮَّﺻﺖُ
jag - dåtid
'ughawwiSu
ﺃُﻏَﻮِّﺹُ
jag - nutid