Arabiska för lugnt, tyst

bihuduu'
ﺑِﻬُﺪُﻭﺀ
lugnt, tyst – maskulinum singular

Det arabiska ordet för lugnt, tyst uttalas bihuduu' och skrivs ﺑِﻬُﺪُﻭﺀ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adverb.
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lugnt, tyst består av de arabiska bokstäverna ha som skrivs ﻩ och uttalas h, dal som skrivs ﺩ och uttalas d och alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i lugnt, tyst

ﺑِﻬُﺪُﻭﺀ
ﺑـ
ـﻬـ
ـﺪ
 
ﺑـ
ـﻬـ
ـﺪ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺪ
ـﻮ
 
beh
b
ha
h
dal
d
waw
w
hamza
'
 
 
Det arabiska ordet för lugnt, tyst består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Bokstaven hamza som skrivs ﺀ och uttalas '. Ordet skrivs därför ﺑِﻬُﺪُﻭﺀ och uttalas bihuduu'.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver