Arabiska för lugn, tyst

huduu'
ﻫُﺪُﻭﺀ
lugn, tyst – maskulinum singular

Det arabiska ordet för lugn, tyst uttalas huduu' och skrivs ﻫُﺪُﻭﺀ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.

Så används ordet lugn, tyst

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lugn, tyst består av de arabiska bokstäverna ha som skrivs och uttalas h, dal som skrivs och uttalas d och alif hamza som skrivs och uttalas '. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lugn, tyst

Alla bokstäver i lugn, tyst

ﻫُﺪُﻭﺀ
ﻫـ
ـﺪ
 
ﻫـ
ـﺪ
 
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺪ
ـﻮ
 
ha
h
dal
d
waw
w
hamza
'
 
 
Det arabiska ordet för lugn, tyst består av: Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Bokstaven hamza som skrivs ﺀ och uttalas '. Ordet skrivs därför ﻫُﺪُﻭﺀ och uttalas huduu'.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver