Arabiska för hosta

sa3ala
ﺳَﻌَﻞَ
hosta – dåtid han
yas3ulu
ﻳَﺴﻌُﻞُ
hosta – nutid han

Det arabiska verbet för att hosta skrivs ﺳَﻌَﻞَ och uttalas sa3ala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺴﻌُﻞُ och uttalas yas3ulu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hosta består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, ayn som skrivs och uttalas 3 och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hosta

Alla bokstäver i hosta

ﺳَﻌَﻞَ
ﺳـ
ـﻌـ
ـﻞ
 
ﺳـ
ـﻌـ
ـﻞ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
sin
s
ayn
3
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för hosta består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺳَﻌَﻞَ och uttalas sa3ala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hosta

fa3ala blir sa3ala

Vi har sett att det arabiska ordet för hosta skrivs ﺳَﻌَﻞَ och uttalas sa3ala. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är s, 3 och l, blir ordet sa3ala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hosta

Böjningsformer av hosta

dåtid
nutid
han
sa3ala
ﺳَﻌَﻞَ
han - dåtid
yas3ulu
ﻳَﺴﻌُﻞُ
han - nutid
hon
sa3alat
ﺳَﻌَﻠَﺖ
hon - dåtid
tas3ulu
ﺗَﺴﻌُﻞُ
hon - nutid
jag
sa3altu
ﺳَﻌَﻠﺖُ
jag - dåtid
'as3ulu
ﺃَﺳﻌُﻞُ
jag - nutid