Arabiska för kvantitativ

kammiyy
ﻛَﻤِّﻲّ
kvantitativ – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kvantitativ uttalas kammiyy och skrivs ﻛَﻤِّﻲّ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kvantitativ består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, mim som skrivs och uttalas m och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kvantitativ

Alla bokstäver i kvantitativ

ﻛَﻤِّﻲّ
ﻛـ
ـﻤـ
ـﻲ
 
ﻛـ
ـﻤـ
ـﻲ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
kaf
k
mim
m
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för kvantitativ består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﻛَﻤِّﻲّ och uttalas kammiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver