Arabiska för kvantitet

kamm
ﻛَﻢّ
kvantitet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kvantitet uttalas kamm och skrivs ﻛَﻢّ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kvantitet består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, mim som skrivs och uttalas m och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kvantitet

Alla bokstäver i kvantitet

ﻛَﻢّ
ﻛـ
ـﻢ
 
ﻛـ
ـﻢ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
kaf
k
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för kvantitet består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻛَﻢّ och uttalas kamm.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver