Arabiska för färga

lawwana
ﻟَﻮَّﻥَ
färga – dåtid han
yulawwinu
ﻳُﻠَﻮِّﻥُ
färga – nutid han

Det arabiska verbet för att färga skrivs ﻟَﻮَّﻥَ och uttalas lawwana i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻠَﻮِّﻥُ och uttalas yulawwinu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet färga består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, waw som skrivs och uttalas w och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med färga

Alla bokstäver i färga

ﻟَﻮَّﻥَ
ﻟـ
ـﻮ
 
ﻟـ
ـﻮ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﻮ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
lam
l
waw
w
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för färga består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻟَﻮَّﻥَ och uttalas lawwana.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för färga

fa33ala blir lawwana

Vi har sett att det arabiska ordet för färga skrivs ﻟَﻮَّﻥَ och uttalas lawwana. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är l, w och n, blir ordet lawwana.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som färga

Böjningsformer av färga

dåtid
nutid
han
lawwana
ﻟَﻮَّﻥَ
han - dåtid
yulawwinu
ﻳُﻠَﻮِّﻥُ
han - nutid
hon
lawwanat
ﻟَﻮَّﻧَﺖ
hon - dåtid
tulawwinu
ﺗُﻠَﻮِّﻥُ
hon - nutid
jag
lawwantu
ﻟَﻮَّﻧﺖُ
jag - dåtid
'ulawwinu
ﺃُﻟَﻮِّﻥُ
jag - nutid