Arabiska för bli färgad

talawwana
ﺗَﻠَﻮَّﻥَ
bli färgad – dåtid han
yatalawwanu
ﻳَﺘَﻠَﻮَّﻥُ
bli färgad – nutid han

Det arabiska verbet för att bli färgad skrivs ﺗَﻠَﻮَّﻥَ och uttalas talawwana i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻠَﻮَّﻥُ och uttalas yatalawwanu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bli färgad består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, waw som skrivs och uttalas w och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bli färgad

Alla bokstäver i bli färgad

ﺗَﻠَﻮَّﻥَ
ﺗـ
ـﻠـ
ـﻮ
 
ﺗـ
ـﻠـ
ـﻮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﻮ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
ta
t
lam
l
waw
w
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för bli färgad består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻠَﻮَّﻥَ och uttalas talawwana.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bli färgad

tafa33ala blir talawwana

Vi har sett att det arabiska ordet för bli färgad skrivs ﺗَﻠَﻮَّﻥَ och uttalas talawwana. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är l, w och n, blir ordet talawwana.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bli färgad

Böjningsformer av bli färgad

dåtid
nutid
han
talawwana
ﺗَﻠَﻮَّﻥَ
han - dåtid
yatalawwanu
ﻳَﺘَﻠَﻮَّﻥُ
han - nutid
hon
talawwanat
ﺗَﻠَﻮَّﻧَﺖ
hon - dåtid
tatalawwanu
ﺗَﺘَﻠَﻮَّﻥُ
hon - nutid
jag
talawwantu
ﺗَﻠَﻮَّﻧﺖُ
jag - dåtid
'atalawwanu
ﺃَﺗَﻠَﻮَّﻥُ
jag - nutid