Arabiska för skinande, solig

mushriq
ﻣُﺸﺮِﻕ
skinande, solig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för skinande, solig uttalas mushriq och skrivs ﻣُﺸﺮِﻕ.

Förutom grundformen finns skinande, solig i:

mushriqa
ﻣُﺸﺮِﻗَﺔ
skinande, solig – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet skinande, solig

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skinande, solig består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ra som skrivs och uttalas r och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skinande, solig

Alla bokstäver i skinande, solig

ﻣُﺸﺮِﻕ
ﻣـ
ـﺸـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺸـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
mim
m
shin
sh
ra
r
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för skinande, solig består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺸﺮِﻕ och uttalas mushriq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver