Arabiska för pol

quTb
ﻗُﻄﺐ
pol – maskulinum singular

Det arabiska ordet för pol uttalas quTb och skrivs ﻗُﻄﺐ.

Förutom grundformen finns pol i:

'aqTaab
ﺃَﻗﻄَﺎﺏ
pol – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet pol

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet pol består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, Ta som skrivs och uttalas T och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med pol

Alla bokstäver i pol

ﻗُﻄﺐ
ﻗـ
ـﻄـ
ـﺐ
 
ﻗـ
ـﻄـ
ـﺐ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
qaf
q
Ta
T
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för pol består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻗُﻄﺐ och uttalas quTb.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för pol

fu3l blir quTb

Vi har sett att det arabiska ordet för pol skrivs ﻗُﻄﺐ och uttalas quTb. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3l och ordets rotbokstäver är q, T och b, blir ordet quTb.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som pol