Arabiska för blandras, hybrid

hajiin
ﻫَﺠِﻴﻦ
blandras, hybrid – maskulinum singular

Det arabiska ordet för blandras, hybrid uttalas hajiin och skrivs ﻫَﺠِﻴﻦ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet blandras, hybrid består av de arabiska bokstäverna ha som skrivs och uttalas h, jim som skrivs och uttalas j och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med blandras, hybrid

Alla bokstäver i blandras, hybrid

ﻫَﺠِﻴﻦ
ﻫـ
ـﺠـ
ـﻴـ
ـﻦ
 
ﻫـ
ـﺠـ
ـﻴـ
ـﻦ
 
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
ha
h
jim
j
ya
y
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för blandras, hybrid består av: Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻫَﺠِﻴﻦ och uttalas hajiin.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för blandras, hybrid

fa3iil blir hajiin

Vi har sett att det arabiska ordet för blandras, hybrid skrivs ﻫَﺠِﻴﻦ och uttalas hajiin. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är h, j och n, blir ordet hajiin.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som blandras, hybrid