Arabiska för bit, del, segment

juz'
ﺟُﺰﺀ
bit, del, segment – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bit, del, segment uttalas juz' och skrivs ﺟُﺰﺀ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bit, del, segment består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, zayn som skrivs och uttalas z och alif hamza som skrivs och uttalas '. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bit, del, segment

Alla bokstäver i bit, del, segment

ﺟُﺰﺀ
ﺟـ
ـﺰ
 
ﺟـ
ـﺰ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺰ
 
jim
j
zayn
z
hamza
'
 
 
Det arabiska ordet för bit, del, segment består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z. Bokstaven hamza som skrivs ﺀ och uttalas '. Ordet skrivs därför ﺟُﺰﺀ och uttalas juz'.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver