Arabiska för förflyttning

intiqaal
ﺍِﻧﺘِﻘَﺎﻝ
förflyttning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förflyttning uttalas intiqaal och skrivs ﺍِﻧﺘِﻘَﺎﻝ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förflyttning består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, qaf som skrivs och uttalas q och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förflyttning

Alla bokstäver i förflyttning

ﺍِﻧﺘِﻘَﺎﻝ
ﻧـ
ـﺘـ
ـﻘـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﺘـ
ـﻘـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
alef
nun
n
ta
t
qaf
q
alef
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för förflyttning består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﻧﺘِﻘَﺎﻝ och uttalas intiqaal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förflyttning

ifti3aal blir intiqaal

Vi har sett att det arabiska ordet för förflyttning skrivs ﺍِﻧﺘِﻘَﺎﻝ och uttalas intiqaal. Ordet följer mönstret verbalnomen form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifti3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifti3aal och ordets rotbokstäver är n, q och l, blir ordet intiqaal.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förflyttning