Arabiska för flytta sig

intaqala
ﺍِﻧﺘَﻘَﻞَ
flytta sig – dåtid han
yantaqilu
ﻳَﻨﺘَﻘِﻞُ
flytta sig – nutid han

Det arabiska verbet för att flytta sig skrivs ﺍِﻧﺘَﻘَﻞَ och uttalas intaqala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻨﺘَﻘِﻞُ och uttalas yantaqilu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet flytta sig består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, qaf som skrivs och uttalas q och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med flytta sig

Alla bokstäver i flytta sig

ﺍِﻧﺘَﻘَﻞَ
ﻧـ
ـﺘـ
ـﻘـ
ـﻞ
 
ﻧـ
ـﺘـ
ـﻘـ
ـﻞ
 
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
alef
nun
n
ta
t
qaf
q
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för flytta sig består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﻧﺘَﻘَﻞَ och uttalas intaqala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för flytta sig

ifta3ala blir intaqala

Vi har sett att det arabiska ordet för flytta sig skrivs ﺍِﻧﺘَﻘَﻞَ och uttalas intaqala. Ordet följer mönstret verb form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifta3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifta3ala och ordets rotbokstäver är n, q och l, blir ordet intaqala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som flytta sig

Böjningsformer av flytta sig

dåtid
nutid
han
intaqala
ﺍِﻧﺘَﻘَﻞَ
han - dåtid
yantaqilu
ﻳَﻨﺘَﻘِﻞُ
han - nutid
hon
intaqalat
ﺍِﻧﺘَﻘَﻠَﺖ
hon - dåtid
tantaqilu
ﺗَﻨﺘَﻘِﻞُ
hon - nutid
jag
intaqaltu
ﺍِﻧﺘَﻘَﻠﺖُ
jag - dåtid
'antaqilu
ﺃَﻧﺘَﻘِﻞُ
jag - nutid