Arabiska för kropp

badan
ﺑَﺪَﻥ
kropp – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kropp uttalas badan och skrivs ﺑَﺪَﻥ.

Förutom grundformen finns kropp i:

'abdaan
ﺃَﺑﺪَﺍﻥ
kropp – maskulinum plural
Kategori: anatomi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kropp består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, dal som skrivs och uttalas d och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kropp

Alla bokstäver i kropp

ﺑَﺪَﻥ
ﺑـ
ـﺪ
 
ﺑـ
ـﺪ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺪ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
beh
b
dal
d
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för kropp består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺑَﺪَﻥ och uttalas badan.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kropp

fa3al blir badan

Vi har sett att det arabiska ordet för kropp skrivs ﺑَﺪَﻥ och uttalas badan. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är b, d och n, blir ordet badan.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kropp