Arabiska för lag, urval

muntakhab
ﻣُﻨﺘَﺨَﺐ
lag, urval – maskulinum singular

Det arabiska ordet för lag, urval uttalas muntakhab och skrivs ﻣُﻨﺘَﺨَﺐ.

Förutom grundformen finns lag, urval i:

muntakhabaat
ﻣُﻨﺘَﺨَﺒَﺎﺕ
lag, urval – maskulinum plural
Kategori: sport
Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lag, urval består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, kha som skrivs och uttalas kh och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lag, urval

Alla bokstäver i lag, urval

ﻣُﻨﺘَﺨَﺐ
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺘـ
ـﺨـ
ـﺐ
 
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺘـ
ـﺨـ
ـﺐ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
mim
m
nun
n
ta
t
kha
kh
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för lag, urval består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻨﺘَﺨَﺐ och uttalas muntakhab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver