Arabiska för väljare

muntakhib
ﻣُﻨﺘَﺨِﺐ
väljare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för väljare uttalas muntakhib och skrivs ﻣُﻨﺘَﺨِﺐ.

Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet väljare består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs ﻥ och uttalas n, kha som skrivs ﺥ och uttalas kh och beh som skrivs ﺏ och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med väljare

Alla bokstäver i väljare

ﻣُﻨﺘَﺨِﺐ
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺘـ
ـﺨـ
ـﺐ
 
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺘـ
ـﺨـ
ـﺐ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
mim
m
nun
n
ta
t
kha
kh
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för väljare består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻨﺘَﺨِﺐ och uttalas muntakhib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver