Arabiska för välja

nakhaba
ﻧَﺨَﺐَ
välja – dåtid han
yankhibu
ﻳَﻨﺨِﺐُ
välja – nutid han

Det arabiska verbet för att välja skrivs ﻧَﺨَﺐَ och uttalas nakhaba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻨﺨِﺐُ och uttalas yankhibu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet välja består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, kha som skrivs och uttalas kh och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med välja

Alla bokstäver i välja

ﻧَﺨَﺐَ
ﻧـ
ـﺨـ
ـﺐ
 
ﻧـ
ـﺨـ
ـﺐ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
nun
n
kha
kh
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för välja består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻧَﺨَﺐَ och uttalas nakhaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av välja

dåtid
nutid
han
nakhaba
ﻧَﺨَﺐَ
han - dåtid
yankhibu
ﻳَﻨﺨِﺐُ
han - nutid
hon
nakhabat
ﻧَﺨَﺒَﺖ
hon - dåtid
tankhibu
ﺗَﻨﺨِﺐُ
hon - nutid
jag
nakhabtu
ﻧَﺨَﺒﺖُ
jag - dåtid
'ankhibu
ﺃَﻧﺨِﺐُ
jag - nutid