Arabiska för förstärkning

taqwiya
ﺗَﻘﻮِﻳَﺔ
förstärkning – femininum singular

Det arabiska ordet för förstärkning uttalas taqwiya och skrivs ﺗَﻘﻮِﻳَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förstärkning består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, waw som skrivs och uttalas w och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förstärkning

Alla bokstäver i förstärkning

ﺗَﻘﻮِﻳَﺔ
ﺗـ
ـﻘـ
ـﻮ
ﻳـ
ـﺔ
 
ﺗـ
ـﻘـ
ـﻮ
ﻳـ
ـﺔ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﻮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺔ
 
ta
t
qaf
q
waw
w
ya
y
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för förstärkning består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺗَﻘﻮِﻳَﺔ och uttalas taqwiya.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förstärkning

taf3ila blir taqwiya

Vi har sett att det arabiska ordet för förstärkning skrivs ﺗَﻘﻮِﻳَﺔ och uttalas taqwiya. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3ila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3ila och ordets rotbokstäver är q, w och y, blir ordet taqwiya.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förstärkning