Arabiska för lätta

khaffafa
ﺧَﻔَّﻒَ
lätta – dåtid han
yukhaffifu
ﻳُﺨَﻔِّﻒُ
lätta – nutid han

Det arabiska verbet för att lätta skrivs ﺧَﻔَّﻒَ och uttalas khaffafa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺨَﻔِّﻒُ och uttalas yukhaffifu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet lätta

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lätta består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, fa som skrivs och uttalas f och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lätta

Alla bokstäver i lätta

ﺧَﻔَّﻒَ
ﺧـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
ﺧـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
kha
kh
fa
f
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för lätta består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺧَﻔَّﻒَ och uttalas khaffafa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av lätta

dåtid
nutid
han
khaffafa
ﺧَﻔَّﻒَ
han - dåtid
yukhaffifu
ﻳُﺨَﻔِّﻒُ
han - nutid
hon
khaffafat
ﺧَﻔَّﻔَﺖ
hon - dåtid
tukhaffifu
ﺗُﺨَﻔِّﻒُ
hon - nutid
jag
khaffaftu
ﺧَﻔَّﻔﺖُ
jag - dåtid
'ukhaffifu
ﺃُﺧَﻔِّﻒُ
jag - nutid