Arabiska för fett

duhn
ﺩُﻫﻦ
fett – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fett uttalas duhn och skrivs ﺩُﻫﻦ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns fett i:

duhuun
ﺩُﻫُﻮﻥ
fett – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fett består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, ha som skrivs och uttalas h och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fett

Alla bokstäver i fett

ﺩُﻫﻦ
ﻫـ
ـﻦ
 
ﻫـ
ـﻦ
 
ـﺪ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
dal
d
ha
h
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för fett består av: Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺩُﻫﻦ och uttalas duhn.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fett

fu3l blir duhn

Vi har sett att det arabiska ordet för fett skrivs ﺩُﻫﻦ och uttalas duhn. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3l och ordets rotbokstäver är d, h och n, blir ordet duhn.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fett