Arabiska för ful

qabiiH
ﻗَﺒِﻴﺢ
ful – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ful uttalas qabiiH och skrivs ﻗَﺒِﻴﺢ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns ful i:

qibaaH
ﻗِﺒَﺎﺡ
ful – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet ful

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ful består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, beh som skrivs och uttalas b och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ful

Alla bokstäver i ful

ﻗَﺒِﻴﺢ
ﻗـ
ـﺒـ
ـﻴـ
ـﺢ
 
ﻗـ
ـﺒـ
ـﻴـ
ـﺢ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
qaf
q
beh
b
ya
y
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för ful består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻗَﺒِﻴﺢ och uttalas qabiiH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ful

fa3iil blir qabiiH

Vi har sett att det arabiska ordet för ful skrivs ﻗَﺒِﻴﺢ och uttalas qabiiH. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är q, b och H, blir ordet qabiiH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ful