Arabiska för lysande

muta'alliq
ﻣُﺘَﺄَﻟِّﻖ
lysande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för lysande uttalas muta'alliq och skrivs ﻣُﺘَﺄَﻟِّﻖ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns lysande i:

muta'alliqa
ﻣُﺘَﺄَﻟِّﻘَﺔ
lysande – femininum singular
muta'alliqaat
ﻣُﺘَﺄَﻟِّﻘَﺎﺕ
lysande – femininum plural
muta'alliquuna
ﻣُﺘَﺄَﻟِّﻘُﻮﻥَ
lysande – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lysande består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs och uttalas ', lam som skrivs och uttalas l och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lysande

Alla bokstäver i lysande

ﻣُﺘَﺄَﻟِّﻖ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﺄ
ﻟـ
ـﻖ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﺄ
ﻟـ
ـﻖ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺄ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
mim
m
ta
t
alif hamza
'
lam
l
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för lysande består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ (här som ـﺄ ) och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺘَﺄَﻟِّﻖ och uttalas muta'alliq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för lysande

mutafa33il blir muta'alliq

Vi har sett att det arabiska ordet för lysande skrivs ﻣُﺘَﺄَﻟِّﻖ och uttalas muta'alliq. Ordet följer mönstret aktivt particip form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mutafa33il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mutafa33il och ordets rotbokstäver är ', l och q, blir ordet muta'alliq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som lysande