Arabiska för hälsning, välkomnande

tarHiib
ﺗَﺮﺣِﻴﺐ
hälsning, välkomnande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för hälsning, välkomnande uttalas tarHiib och skrivs ﺗَﺮﺣِﻴﺐ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hälsning, välkomnande består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, Ha som skrivs och uttalas H och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hälsning, välkomnande

Alla bokstäver i hälsning, välkomnande

ﺗَﺮﺣِﻴﺐ
ﺗـ
ـﺮ
ﺣـ
ـﻴـ
ـﺐ
 
ﺗـ
ـﺮ
ﺣـ
ـﻴـ
ـﺐ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺮ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ta
t
ra
r
Ha
H
ya
y
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för hälsning, välkomnande består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺮﺣِﻴﺐ och uttalas tarHiib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hälsning, välkomnande

taf3iil blir tarHiib

Vi har sett att det arabiska ordet för hälsning, välkomnande skrivs ﺗَﺮﺣِﻴﺐ och uttalas tarHiib. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är r, H och b, blir ordet tarHiib.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hälsning, välkomnande