Arabiska för avsnitt, paragraf

fiqra
ﻓِﻘﺮَﺓ
avsnitt, paragraf – femininum singular

Det arabiska ordet för avsnitt, paragraf uttalas fiqra och skrivs ﻓِﻘﺮَﺓ.

Förutom grundformen finns avsnitt, paragraf i:

fiqraat
ﻓِﻘﺮَﺍﺕ
avsnitt, paragraf – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avsnitt, paragraf består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, qaf som skrivs och uttalas q och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avsnitt, paragraf

Alla bokstäver i avsnitt, paragraf

ﻓِﻘﺮَﺓ
ﻓـ
ـﻘـ
ـﺮ
 
ﻓـ
ـﻘـ
ـﺮ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺮ
ـﺔ
 
fa
f
qaf
q
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för avsnitt, paragraf består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻓِﻘﺮَﺓ och uttalas fiqra.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avsnitt, paragraf

fi3la blir fiqra

Vi har sett att det arabiska ordet för avsnitt, paragraf skrivs ﻓِﻘﺮَﺓ och uttalas fiqra. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3la och ordets rotbokstäver är f, q och r, blir ordet fiqra.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avsnitt, paragraf