Arabiska för sprida, sända

baththa
ﺑَﺚَّ
sprida, sända – dåtid han
yabuththu
ﻳَﺒُﺚُّ
sprida, sända – nutid han

Det arabiska verbet för att sprida, sända skrivs ﺑَﺚَّ och uttalas baththa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺒُﺚُّ och uttalas yabuththu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sprida, sända består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, tha som skrivs och uttalas th och tha som skrivs och uttalas th. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sprida, sända

Alla bokstäver i sprida, sända

ﺑَﺚَّ
ﺑـ
ـﺚ
 
ﺑـ
ـﺚ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
 
beh
b
tha
th
 
 
Det arabiska ordet för sprida, sända består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ـﺚ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺑَﺚَّ och uttalas baththa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av sprida, sända

dåtid
nutid
han
baththa
ﺑَﺚَّ
han - dåtid
yabuththu
ﻳَﺒُﺚُّ
han - nutid
hon
baththat
ﺑَﺜَّﺖ
hon - dåtid
tabuththu
ﺗَﺒُﺚُّ
hon - nutid
jag
bathathtu
ﺑَﺜَﺜﺖُ
jag - dåtid
'abuththu
ﺃَﺑُﺚُّ
jag - nutid