Arabiska för spridning, sändning

bathth
ﺑَﺚّ
spridning, sändning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för spridning, sändning uttalas bathth och skrivs ﺑَﺚّ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet spridning, sändning består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, tha som skrivs och uttalas th och tha som skrivs och uttalas th. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med spridning, sändning

Alla bokstäver i spridning, sändning

ﺑَﺚّ
ﺑـ
ـﺚ
 
ﺑـ
ـﺚ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
 
beh
b
tha
th
 
 
Det arabiska ordet för spridning, sändning består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ـﺚ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺑَﺚّ och uttalas bathth.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver