Arabiska för fly

najaa
ﻧَﺠَﺎ
fly – dåtid han
yanjuu
ﻳَﻨﺠُﻮ
fly – nutid han

Det arabiska verbet för att fly skrivs ﻧَﺠَﺎ och uttalas najaa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻨﺠُﻮ och uttalas yanjuu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fly består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, jim som skrivs och uttalas j och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fly

Alla bokstäver i fly

ﻧَﺠَﺎ
ﻧـ
ـﺠـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﺠـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺎ
 
nun
n
jim
j
alef
 
 
Det arabiska ordet för fly består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻧَﺠَﺎ och uttalas najaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av fly

dåtid
nutid
han
najaa
ﻧَﺠَﺎ
han - dåtid
yanjuu
ﻳَﻨﺠُﻮ
han - nutid
hon
najat
ﻧَﺠَﺖ
hon - dåtid
tanjuu
ﺗَﻨﺠُﻮ
hon - nutid
jag
najawtu
ﻧَﺠَﻮﺕُ
jag - dåtid
'anjuu
ﺃَﻧﺠُﻮ
jag - nutid