Arabiska för missfärgning, oreda

talTiikh
ﺗَﻠﻄِﻴﺦ
missfärgning, oreda – maskulinum singular

Det arabiska ordet för missfärgning, oreda uttalas talTiikh och skrivs ﺗَﻠﻄِﻴﺦ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet missfärgning, oreda består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, Ta som skrivs och uttalas T och kha som skrivs och uttalas kh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med missfärgning, oreda

Alla bokstäver i missfärgning, oreda

ﺗَﻠﻄِﻴﺦ
ﺗـ
ـﻠـ
ـﻄـ
ـﻴـ
ـﺦ
 
ﺗـ
ـﻠـ
ـﻄـ
ـﻴـ
ـﺦ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
 
ta
t
lam
l
Ta
T
ya
y
kha
kh
 
 
Det arabiska ordet för missfärgning, oreda består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺦ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻠﻄِﻴﺦ och uttalas talTiikh.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för missfärgning, oreda

taf3iil blir talTiikh

Vi har sett att det arabiska ordet för missfärgning, oreda skrivs ﺗَﻠﻄِﻴﺦ och uttalas talTiikh. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är l, T och kh, blir ordet talTiikh.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som missfärgning, oreda