Arabiska för smutsa ner

laTTakha
ﻟَﻄَّﺦَ
smutsa ner – dåtid han
yulaTTikhu
ﻳُﻠَﻄِّﺦُ
smutsa ner – nutid han

Det arabiska verbet för att smutsa ner skrivs ﻟَﻄَّﺦَ och uttalas laTTakha i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻠَﻄِّﺦُ och uttalas yulaTTikhu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet smutsa ner består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, Ta som skrivs och uttalas T och kha som skrivs och uttalas kh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med smutsa ner

Alla bokstäver i smutsa ner

ﻟَﻄَّﺦَ
ﻟـ
ـﻄـ
ـﺦ
 
ﻟـ
ـﻄـ
ـﺦ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
 
lam
l
Ta
T
kha
kh
 
 
Det arabiska ordet för smutsa ner består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺦ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻟَﻄَّﺦَ och uttalas laTTakha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för smutsa ner

fa33ala blir laTTakha

Vi har sett att det arabiska ordet för smutsa ner skrivs ﻟَﻄَّﺦَ och uttalas laTTakha. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är l, T och kh, blir ordet laTTakha.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som smutsa ner

Böjningsformer av smutsa ner

dåtid
nutid
han
laTTakha
ﻟَﻄَّﺦَ
han - dåtid
yulaTTikhu
ﻳُﻠَﻄِّﺦُ
han - nutid
hon
laTTakhat
ﻟَﻄَّﺨَﺖ
hon - dåtid
tulaTTikhu
ﺗُﻠَﻄِّﺦُ
hon - nutid
jag
laTTakhtu
ﻟَﻄَّﺨﺖُ
jag - dåtid
'ulaTTikhu
ﺃُﻟَﻄِّﺦُ
jag - nutid