Arabiska för byte

fariisa
ﻓَﺮِﻳﺴَﺔ
byte – femininum singular

Det arabiska ordet för byte uttalas fariisa och skrivs ﻓَﺮِﻳﺴَﺔ.

Förutom grundformen finns byte i:

faraa'is
ﻓَﺮَﺍﺋِﺲ
byte – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet byte består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ra som skrivs och uttalas r och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med byte

Alla bokstäver i byte

ﻓَﺮِﻳﺴَﺔ
ﻓـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺴـ
ـﺔ
 
ﻓـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺴـ
ـﺔ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺔ
 
fa
f
ra
r
ya
y
sin
s
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för byte består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻓَﺮِﻳﺴَﺔ och uttalas fariisa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för byte

fa3iila blir fariisa

Vi har sett att det arabiska ordet för byte skrivs ﻓَﺮِﻳﺴَﺔ och uttalas fariisa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iila och ordets rotbokstäver är f, r och s, blir ordet fariisa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som byte