Arabiska för överlevnad

baqaa'
ﺑَﻘَﺎﺀ
överlevnad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för överlevnad uttalas baqaa' och skrivs ﺑَﻘَﺎﺀ.

Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet överlevnad består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, qaf som skrivs och uttalas q och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med överlevnad

Alla bokstäver i överlevnad

ﺑَﻘَﺎﺀ
ﺑـ
ـﻘـ
ـﺎ
 
ﺑـ
ـﻘـ
ـﺎ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺎ
 
beh
b
qaf
q
alef
hamza
'
 
 
Det arabiska ordet för överlevnad består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven hamza som skrivs ﺀ och uttalas '. Ordet skrivs därför ﺑَﻘَﺎﺀ och uttalas baqaa'.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver