Arabiska för glädje

maraH
ﻣَﺮَﺡ
glädje – maskulinum singular

Det arabiska ordet för glädje uttalas maraH och skrivs ﻣَﺮَﺡ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet glädje

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet glädje består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, ra som skrivs och uttalas r och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med glädje

Alla bokstäver i glädje

ﻣَﺮَﺡ
ﻣـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
mim
m
ra
r
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för glädje består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺮَﺡ och uttalas maraH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för glädje

fa3al blir maraH

Vi har sett att det arabiska ordet för glädje skrivs ﻣَﺮَﺡ och uttalas maraH. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är m, r och H, blir ordet maraH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som glädje