Arabiska för ha roligt

mariHa
ﻣَﺮِﺡَ
ha roligt – dåtid han
yamraHu
ﻳَﻤﺮَﺡُ
ha roligt – nutid han

Det arabiska verbet för att ha roligt skrivs ﻣَﺮِﺡَ och uttalas mariHa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻤﺮَﺡُ och uttalas yamraHu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ha roligt består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, ra som skrivs och uttalas r och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ha roligt

Alla bokstäver i ha roligt

ﻣَﺮِﺡَ
ﻣـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
mim
m
ra
r
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för ha roligt består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻣَﺮِﺡَ och uttalas mariHa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ha roligt

fa3ila blir mariHa

Vi har sett att det arabiska ordet för ha roligt skrivs ﻣَﺮِﺡَ och uttalas mariHa. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ila och ordets rotbokstäver är m, r och H, blir ordet mariHa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ha roligt

Böjningsformer av ha roligt

dåtid
nutid
han
mariHa
ﻣَﺮِﺡَ
han - dåtid
yamraHu
ﻳَﻤﺮَﺡُ
han - nutid
hon
mariHat
ﻣَﺮِﺣَﺖ
hon - dåtid
tamraHu
ﺗَﻤﺮَﺡُ
hon - nutid
jag
mariHtu
ﻣَﺮِﺣﺖُ
jag - dåtid
'amraHu
ﺃَﻣﺮَﺡُ
jag - nutid