Arabiska för existens, närvaro

wujuud
ﻭُﺟُﻮﺩ
existens, närvaro – maskulinum singular

Det arabiska ordet för existens, närvaro uttalas wujuud och skrivs ﻭُﺟُﻮﺩ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet existens, närvaro

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet existens, närvaro består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, jim som skrivs och uttalas j och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med existens, närvaro

Alla bokstäver i existens, närvaro

ﻭُﺟُﻮﺩ
ﺟـ
ـﻮ
 
ﺟـ
ـﻮ
 
ـﻮ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﻮ
ـﺪ
 
waw
w
jim
j
waw
w
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för existens, närvaro består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻭُﺟُﻮﺩ och uttalas wujuud.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för existens, närvaro

fu3uul blir wujuud

Vi har sett att det arabiska ordet för existens, närvaro skrivs ﻭُﺟُﻮﺩ och uttalas wujuud. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3uul och ordets rotbokstäver är w, j och d, blir ordet wujuud.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som existens, närvaro