Arabiska för folklig, populär

sha3biyy
ﺷَﻌﺒِﻲّ
folklig, populär – maskulinum singular

Det arabiska ordet för folklig, populär uttalas sha3biyy och skrivs ﺷَﻌﺒِﻲّ.

Förutom grundformen finns folklig, populär i:

sha3biyya
ﺷَﻌﺒِﻴَّﺔ
folklig, populär – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet folklig, populär

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet folklig, populär består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ayn som skrivs och uttalas 3 och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med folklig, populär

Alla bokstäver i folklig, populär

ﺷَﻌﺒِﻲّ
ﺷـ
ـﻌـ
ـﺒـ
ـﻲ
 
ﺷـ
ـﻌـ
ـﺒـ
ـﻲ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
shin
sh
ayn
3
beh
b
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för folklig, populär består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺷَﻌﺒِﻲّ och uttalas sha3biyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver