Arabiska för programmering

barmaja
ﺑَﺮﻣَﺠَﺔ
programmering – femininum singular

Det arabiska ordet för programmering uttalas barmaja och skrivs ﺑَﺮﻣَﺠَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: fler än tre rötter

Så används ordet programmering

Alla bokstäver i programmering

ﺑَﺮﻣَﺠَﺔ
ﺑـ
ـﺮ
ﻣـ
ـﺠـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﺮ
ﻣـ
ـﺠـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺮ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺔ
 
beh
b
ra
r
mim
m
jim
j
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för programmering består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺑَﺮﻣَﺠَﺔ och uttalas barmaja.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver