Böjningsformer av verbet 'att fantisera'


nutid
dåtid
subjunktiv
jussiv
jag
'atawahhamu
أَتَوَهَّمُ
jag - nutid
tawahhamtu
تَوَهَّمتُ
jag - dåtid
'atawahham
أَتَوَهَّم
jag - subjunktiv
'atawahham
أَتَوَهَّم
jag - jussiv
du (m)
tatawahhamu
تَتَوَهَّمُ
du (m) - nutid
tawahhamta
تَوَهَّمتَ
du (m) - dåtid
tatawahham
تَتَوَهَّم
du (m) - subjunktiv
tatawahham
تَتَوَهَّم
du (m) - jussiv
du (f)
tatawahhamiina
تَتَوَهَّمِينَ
du (f) - nutid
tawahhamti
تَوَهَّمتِ
du (f) - dåtid
tatawahhamii
تَتَوَهَّمِي
du (f) - subjunktiv
tatawahhamii
تَتَوَهَّمِي
du (f) - jussiv
han
yatawahhamu
يَتَوَهَّمُ
han - nutid
tawahhama
تَوَهَّمَ
han - dåtid
yatawahham
يَتَوَهَّم
han - subjunktiv
yatawahham
يَتَوَهَّم
han - jussiv
hon
tatawahhamu
تَتَوَهَّمُ
hon - nutid
tawahhamat
تَوَهَّمَت
hon - dåtid
tatawahham
تَتَوَهَّم
hon - subjunktiv
tatawahham
تَتَوَهَّم
hon - jussiv
vi
natawahhamu
نَتَوَهَّمُ
vi - nutid
tawahhamnaa
تَوَهَّمنَا
vi - dåtid
natawahham
نَتَوَهَّم
vi - subjunktiv
natawahham
نَتَوَهَّم
vi - jussiv
ni (m)
tatawahhamuuna
تَتَوَهَّمُونَ
ni (m) - nutid
tawahhamtum
تَوَهَّمتُم
ni (m) - dåtid
tatawahhamuu
تَتَوَهَّمُوا
ni (m) - subjunktiv
tatawahhamuu
تَتَوَهَّمُوا
ni (m) - jussiv
ni (f)
tatawahhamna
تَتَوَهَّمنَ
ni (f) - nutid
tawahhamtunna
تَوَهَّمتُنَّ
ni (f) - dåtid
tatawahhamna
تَتَوَهَّمنَ
ni (f) - subjunktiv
tatawahhamna
تَتَوَهَّمنَ
ni (f) - jussiv
de (m)
yatawahhamuuna
يَتَوَهَّمُونَ
de (m) - nutid
tawahhamuu
تَوَهَّمُوا
de (m) - dåtid
yatawahhamuu
يَتَوَهَّمُوا
de (m) - subjunktiv
yatawahhamuu
يَتَوَهَّمُوا
de (m) - jussiv
de (f)
yatawahhamna
يَتَوَهَّمنَ
de (f) - nutid
tawahhamna
تَوَهَّمنَ
de (f) - dåtid
yatawahhamna
يَتَوَهَّمنَ
de (f) - subjunktiv
yatawahhamna
يَتَوَهَّمنَ
de (f) - jussiv
ni två
tatawahhamaani
تَتَوَهَّمَانِ
ni två - nutid
tawahhamtumaa
تَوَهَّمتُمَا
ni två - dåtid
tatawahhamaa
تَتَوَهَّمَا
ni två - subjunktiv
tatawahhamaa
تَتَوَهَّمَا
ni två - jussiv
de två (m)
yatawahhamaani
يَتَوَهَّمَانِ
de två (m) - nutid
tawahhamaa
تَوَهَّمَا
de två (m) - dåtid
yatawahhamaa
يَتَوَهَّمَا
de två (m) - subjunktiv
yatawahhamaa
يَتَوَهَّمَا
de två (m) - jussiv
de två (f)
tatawahhamaani
تَتَوَهَّمَانِ
de två (f) - nutid
tawahhamataa
تَوَهَّمَتَا
de två (f) - dåtid
tatawahhamaa
تَتَوَهَّمَا
de två (f) - subjunktiv
tatawahhamaa
تَتَوَهَّمَا
de två (f) - jussiv

Verb i dåtid böjs genom att slutet ändras.

Verb i nutid böjs genom att både början och slutet av ordet ändras.

Den vanligaste nutidsformen är imperfekt indikativ, den kallas jag bara nutid i tabellen ovan.

Subjunktiv (som även kallas imperfekt subjunkiv) används efter subjunktivpartiklarna att och kommer inte att.

Jussiv (som även kallas imperfekt jussiv) används bland annat efter partikeln lam för att negera dåtid.

Imperativ används vid uppmaningar.