Arabiska för repetition

tikraar
ﺗِﻜﺮَﺍﺭ
repetition – maskulinum singular

Det arabiska ordet för repetition uttalas tikraar och skrivs ﺗِﻜﺮَﺍﺭ.

Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet repetition består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, ra som skrivs och uttalas r och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med repetition

Alla bokstäver i repetition

ﺗِﻜﺮَﺍﺭ
ﺗـ
ـﻜـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﻜـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺮ
ـﺎ
ـﺮ
 
ta
t
kaf
k
ra
r
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för repetition består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ordet skrivs därför ﺗِﻜﺮَﺍﺭ och uttalas tikraar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver