Arabiska för självmord

intiHaar
ﺍِﻧﺘِﺤَﺎﺭ
självmord – maskulinum singular

Det arabiska ordet för självmord uttalas intiHaar och skrivs ﺍِﻧﺘِﺤَﺎﺭ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet självmord består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs ﻥ och uttalas n, Ha som skrivs ﺡ och uttalas H och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med självmord

Alla bokstäver i självmord

ﺍِﻧﺘِﺤَﺎﺭ
ﻧـ
ـﺘـ
ـﺤـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﺘـ
ـﺤـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺎ
ـﺮ
 
alef
nun
n
ta
t
Ha
H
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för självmord består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﻧﺘِﺤَﺎﺭ och uttalas intiHaar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för självmord

ifti3aal blir intiHaar

Vi har sett att det arabiska ordet för självmord skrivs ﺍِﻧﺘِﺤَﺎﺭ och uttalas intiHaar. Ordet följer mönstret verbalnomen form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifti3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifti3aal och ordets rotbokstäver är n, H och r, blir ordet intiHaar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som självmord