Arabiska för tankspriddhet

sahw
ﺳَﻬﻮ
tankspriddhet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tankspriddhet uttalas sahw och skrivs ﺳَﻬﻮ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tankspriddhet består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, ha som skrivs och uttalas h och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tankspriddhet

Alla bokstäver i tankspriddhet

ﺳَﻬﻮ
ﺳـ
ـﻬـ
ـﻮ
 
ﺳـ
ـﻬـ
ـﻮ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﻮ
 
sin
s
ha
h
waw
w
 
 
Det arabiska ordet för tankspriddhet består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳَﻬﻮ och uttalas sahw.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tankspriddhet

fa3l blir sahw

Vi har sett att det arabiska ordet för tankspriddhet skrivs ﺳَﻬﻮ och uttalas sahw. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är s, h och w, blir ordet sahw.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tankspriddhet