Arabiska för glömma

sahaa
ﺳَﻬَﺎ
glömma – dåtid han
yashuu
ﻳَﺴﻬُﻮ
glömma – nutid han

Det arabiska verbet för att glömma skrivs ﺳَﻬَﺎ och uttalas sahaa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺴﻬُﻮ och uttalas yashuu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet glömma består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs ﺱ och uttalas s, ha som skrivs ﻩ och uttalas h och waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med glömma

Alla bokstäver i glömma

ﺳَﻬَﺎ
ﺳـ
ـﻬـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﻬـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺎ
 
sin
s
ha
h
alef
 
 
Det arabiska ordet för glömma består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺳَﻬَﺎ och uttalas sahaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av glömma

dåtid
nutid
han
sahaa
ﺳَﻬَﺎ
han - dåtid
yashuu
ﻳَﺴﻬُﻮ
han - nutid
hon
sahat
ﺳَﻬَﺖ
hon - dåtid
tashuu
ﺗَﺴﻬُﻮ
hon - nutid
jag
sahawtu
ﺳَﻬَﻮﺕُ
jag - dåtid
'ashuu
ﺃَﺳﻬُﻮ
jag - nutid