Arabiska för fladdrande, pulserande, slående

khaafiq
ﺧَﺎﻓِﻖ
fladdrande, pulserande, slående – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fladdrande, pulserande, slående uttalas khaafiq och skrivs ﺧَﺎﻓِﻖ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fladdrande, pulserande, slående består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, fa som skrivs och uttalas f och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fladdrande, pulserande, slående

Alla bokstäver i fladdrande, pulserande, slående

ﺧَﺎﻓِﻖ
ﺧـ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻖ
 
ﺧـ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻖ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
kha
kh
alef
fa
f
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för fladdrande, pulserande, slående består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧَﺎﻓِﻖ och uttalas khaafiq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver