Arabiska för le

basama
ﺑَﺴَﻢَ
le – dåtid han
yabsimu
ﻳَﺒﺴِﻢُ
le – nutid han

Det arabiska verbet för att le skrivs ﺑَﺴَﻢَ och uttalas basama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺒﺴِﻢُ och uttalas yabsimu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet le består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, sin som skrivs och uttalas s och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med le

Alla bokstäver i le

ﺑَﺴَﻢَ
ﺑـ
ـﺴـ
ـﻢ
 
ﺑـ
ـﺴـ
ـﻢ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
beh
b
sin
s
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för le består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺑَﺴَﻢَ och uttalas basama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för le

fa3ala blir basama

Vi har sett att det arabiska ordet för le skrivs ﺑَﺴَﻢَ och uttalas basama. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är b, s och m, blir ordet basama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som le

Böjningsformer av le

dåtid
nutid
han
basama
ﺑَﺴَﻢَ
han - dåtid
yabsimu
ﻳَﺒﺴِﻢُ
han - nutid
hon
basamat
ﺑَﺴَﻤَﺖ
hon - dåtid
tabsimu
ﺗَﺒﺴِﻢُ
hon - nutid
jag
basamtu
ﺑَﺴَﻤﺖُ
jag - dåtid
'absimu
ﺃَﺑﺴِﻢُ
jag - nutid