Arabiska för beundrare, älskare

3aashiq
ﻋَﺎﺷِﻖ
beundrare, älskare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för beundrare, älskare uttalas 3aashiq och skrivs ﻋَﺎﺷِﻖ.

Förutom grundformen finns beundrare, älskare i:

3aashiquuna
ﻋَﺎﺷِﻘُﻮﻥَ
beundrare, älskare – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet beundrare, älskare

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet beundrare, älskare består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, shin som skrivs och uttalas sh och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med beundrare, älskare

Alla bokstäver i beundrare, älskare

ﻋَﺎﺷِﻖ
ﻋـ
ـﺎ
ﺷـ
ـﻖ
 
ﻋـ
ـﺎ
ﺷـ
ـﻖ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺎ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
ayn
3
alef
shin
sh
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för beundrare, älskare består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﺎﺷِﻖ och uttalas 3aashiq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver