Arabiska för monument, ruin

'athar
ﺃَﺛَﺮ
monument, ruin – maskulinum singular

Det arabiska ordet för monument, ruin uttalas 'athar och skrivs ﺃَﺛَﺮ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet monument, ruin består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs och uttalas ', tha som skrivs och uttalas th och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med monument, ruin

Alla bokstäver i monument, ruin

ﺃَﺛَﺮ
ﺛـ
ـﺮ
 
ﺛـ
ـﺮ
 
ـﺄ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ـﺮ
 
alif hamza
'
tha
th
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för monument, ruin består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ﺛـ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺃَﺛَﺮ och uttalas 'athar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver