Arabiska för milstolpe, sevärdhet

ma3lam
ﻣَﻌﻠَﻢ
milstolpe, sevärdhet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för milstolpe, sevärdhet uttalas ma3lam och skrivs ﻣَﻌﻠَﻢ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns milstolpe, sevärdhet i:

ma3aalim
ﻣَﻌَﺎﻟِﻢ
milstolpe, sevärdhet – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet milstolpe, sevärdhet består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, lam som skrivs och uttalas l och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med milstolpe, sevärdhet

Alla bokstäver i milstolpe, sevärdhet

ﻣَﻌﻠَﻢ
ﻣـ
ـﻌـ
ـﻠـ
ـﻢ
 
ﻣـ
ـﻌـ
ـﻠـ
ـﻢ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
mim
m
ayn
3
lam
l
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för milstolpe, sevärdhet består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻌﻠَﻢ och uttalas ma3lam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för milstolpe, sevärdhet

maf3al blir ma3lam

Vi har sett att det arabiska ordet för milstolpe, sevärdhet skrivs ﻣَﻌﻠَﻢ och uttalas ma3lam. Ordet följer mönstret plats- och tidsnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3al och ordets rotbokstäver är 3, l och m, blir ordet ma3lam.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som milstolpe, sevärdhet