Arabiska för textil

nasiij
ﻧَﺴِﻴﺞ
textil – maskulinum singular

Det arabiska ordet för textil uttalas nasiij och skrivs ﻧَﺴِﻴﺞ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet textil består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, sin som skrivs och uttalas s och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med textil

Alla bokstäver i textil

ﻧَﺴِﻴﺞ
ﻧـ
ـﺴـ
ـﻴـ
ـﺞ
 
ﻧـ
ـﺴـ
ـﻴـ
ـﺞ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
nun
n
sin
s
ya
y
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för textil består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺞ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧَﺴِﻴﺞ och uttalas nasiij.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för textil

fa3iil blir nasiij

Vi har sett att det arabiska ordet för textil skrivs ﻧَﺴِﻴﺞ och uttalas nasiij. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är n, s och j, blir ordet nasiij.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som textil