Arabiska för spinna, sticka, väva

nasaja
ﻧَﺴَﺞَ
spinna, sticka, väva – dåtid han
yansiju
ﻳَﻨﺴِﺞُ
spinna, sticka, väva – nutid han

Det arabiska verbet för att spinna, sticka, väva skrivs ﻧَﺴَﺞَ och uttalas nasaja i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻨﺴِﺞُ och uttalas yansiju. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet spinna, sticka, väva

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet spinna, sticka, väva består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, sin som skrivs och uttalas s och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med spinna, sticka, väva

Alla bokstäver i spinna, sticka, väva

ﻧَﺴَﺞَ
ﻧـ
ـﺴـ
ـﺞ
 
ﻧـ
ـﺴـ
ـﺞ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
nun
n
sin
s
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för spinna, sticka, väva består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺞ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻧَﺴَﺞَ och uttalas nasaja.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för spinna, sticka, väva

fa3ala blir nasaja

Vi har sett att det arabiska ordet för spinna, sticka, väva skrivs ﻧَﺴَﺞَ och uttalas nasaja. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är n, s och j, blir ordet nasaja.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som spinna, sticka, väva

Böjningsformer av spinna, sticka, väva

dåtid
nutid
han
nasaja
ﻧَﺴَﺞَ
han - dåtid
yansiju
ﻳَﻨﺴِﺞُ
han - nutid
hon
nasajat
ﻧَﺴَﺠَﺖ
hon - dåtid
tansiju
ﺗَﻨﺴِﺞُ
hon - nutid
jag
nasajtu
ﻧَﺴَﺠﺖُ
jag - dåtid
'ansiju
ﺃَﻧﺴِﺞُ
jag - nutid